بازدید حسین زاده شهردار گناباد از روند اجرایی اسفالت بلوار پرفسور پاکدامن

بازدید حسین زاده شهردار گناباد از روند اجرایی اسفالت بلوار پرفسور پاکدامن

بازدید حسین زاده شهردار و اعضای شورای شهر از عملیات اجرای آسفالت ادامه بلوار پرفسور پاکدامن

این پروژه با بر آورد آسفالت مصرفی ۱۷۰ تن ظهرروز 98/09/17 آغاز شد.

ادامه عملیات آسفالت انتهای بلوار پرفسور پاکدامن (به سمت روستای بهاباد) در ساعت ۱۷:۳۰

پرسنل خدوم واحد عمران و خدمات موتوری عملیات آسفالت را متوقف نکردند تا بارندگی موجب کاهش کیفیت پروژه آسفالت نشود.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری گناباد

    منبع خبر

    شهرداری گناباد

    شهرداری گناباد یک شهرداری در شهر گناباد می باشد

      نظرات