تجلیل از همکاران اداره ارزیابی عملکرد در راستای کسب رتبه برتر اداره کل راه و شهرسازی البرز در سطح وز...

تجلیل از همکاران اداره ارزیابی عملکرد در راستای کسب رتبه برتر اداره کل راه و شهرسازی البرز در سطح وز...

طی مراسمی از همکاران حوزه اداره ارزیابی و عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان تجلیل و قدر دانی شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در این مراسم که با حضور سرکار خانم صابری مدیر توسعه منابع سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز و همچنین مدیر کل و برخی از مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان البرز برگزار گردید از خانم موسوی مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به حقوق شهروندان و خانمها محمدزاده و بافنده از کارشناسان مجموعه فوق با اهدای لوح تقدیر از زحمات آنان در ارائه گزارشات به موقع و رسیدگی به حقوق شهروندان در راستای شاخص های مورد ارزیابی تجلیل به عمل آمد .

در این مراسم ابتدا مهندس رضایی به تشریح عملکرد اداره کل و زیر مجموعه های مرتبط با تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد پرداخت و گفت رضایتمندی ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی از وظایف اصلی ادره کل راه و شهرسازی میباشد و کل مجموعه اداره کل تمام تلاش خود را در این راستا به کار می برند و بر اساس رتبه بندی که در عملکرد سال  1397 و مجموع ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی مورد بررسی قرار گرفته امتیازات و درصد تحقق فعالیتهای اداره کل راه و شهرسازی استان البرز را 95.58 درصد اعلام نمودند که رتبه اول میباشد .

سپس سرکار خانم صابری ضمن توضیحاتی در خصوص شاخص های ارزیابی عملکرد در شناسایی دستگاههای اجرایی و نحوه عملکرد آنان به تقدیر از مهندس رضایی و همکاران اداره کل راه و شهرسازی استان  البرز در کسب رتبه اول میان کل استانهای کشور پرداخت و لوح های تقدیر به دست ایشان به همکاران اداره ارزیابی عملکرد اهدا گردید .

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز

    اداره کل راه و شهرسازی استان البرز یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات