گزارش تصویری جلسه شورای معاونین با حضور مهندس نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی استان دوشنبه 18 آذر ماه 98

گزارش تصویری جلسه شورای معاونین با حضور مهندس نژاد صفوی مدیر کل راه و شهرسازی استان دوشنبه 18 آذر ماه 98

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات