هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند

هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند

هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند

بر اساس ماده 14 قانون و ماده71 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اعضای هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ، پس از اتمام دوره یک ساله هیات رئیسه این سازمان؛ جلسه هیأت مدیره دوره هشتم با دستور کار انتخاب هیأت رئیسه سازمان، برگزار شد.

در این انتخابات داخلی، به اتفاق آراء، مهندس امین مقومی به عنوان رییس سازمان، مهندس کاوه نوری کوپایی به عنوان نایب ریيس اول و مهندس وحید معماریان به عنوان نایب رییس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم  انتخاب شدند.

مهندس محسن شیرمحمدی به سمت دبير و مهندس امیرخسرو خودکار نیز به سمت خزانه دار سازمان انتخاب شدند و  اعضای هیأت رییسه منتخب برای مدت یک سال دیگر به کار خود ادامه خواهند داد.

هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان قم انتخاب شدند

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات