گزارش تصویری دو مورد قلع و قمع در شهرستان اسفراین به مساحت 328 متر مربع توسط نیرو های یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن ...

گزارش تصویری دو مورد قلع و قمع در شهرستان اسفراین به مساحت 328 متر مربع توسط نیرو های یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن ...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات