پيش نويس آيين نامه مديريت كوهستان آماده ارسال به هيئت دولت است

پيش نويس آيين نامه مديريت كوهستان آماده ارسال به هيئت دولت است

مدير كل دفتر موزه ملي تاريخ طبيعي و ذخاير ژنتيكي گفت: پيش نويس آيين نامه مديريت كوهستان آماده ارسال به هيئت دولت براي بررسي و تصويب است.

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، محمد مدادي به مناسبت بيست آذر روز جهاني كوهستان گفت: كوهستان، اكوسيستم ارزشمندي است كه بسياري از منابع زيستي، طبيعي، آب و حتي منابع معدني كشور را در بر دارد و حفظ پايداري آن از الزامات و ضرورت هاي روز است.

وي با اشاره به اين كه بسياري از فعاليتهاي توسعه اي كه توسط دستگاههاي متولي انجام مي شود در حوزه كوهستان بوده و بر آن اثر مي گذارد، از اين رو مديريت متمركز و البته هماهنگ با دستگاههاي متولي در كوهستان ضروري است.

از اين رو آيين نامه تشكيل كارگروه مديريت، بهره برداري پايدار كوهستان با حضور نمايندگان بيش از ده دستگاه دولتي تهيه و آماده ارايه به هيئت محترم دولت است.

اين كارگروه در صورت تصويب آيين نامه مربوطه وظايفي را در ارتباط با سياستگذاري، برنامه ريزي و پيشنهاد ضوابط، معيارها و استانداردهاي مرتبط با حفاظت و بهره برداري پايدار از منابع كوهستان بر عهده خواهد داشت.

وي ادامه داد :  همچنين اين كارگروه تهيه و تدوين طرح مديريت جامع كوهستان با همكاري و هماهنگي ساير دستگاه ها و واحدهاي استاني، شناسايي عوامل تهديد كننده كوه‌ها ، بررسي اثرات آن ها و اعلام به نهادهاي اثرگذار و سياستگذاري آموزشي و همكاري با مؤسسات علمي و آموزشي و سازمان هاي تخصصي منطقه اي و بين المللي به منظور ارتقاء فرهنگ و ظرفيت سازي به منظور بهره برداري پايدار از منابع كوهستان با بهره گيري از دانش بومي و فن آوري‌هاي نوين بر عهده خواهد داشت.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات