بررسي وضعيت پسماندهاي كشاورزي در كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم

بررسي وضعيت پسماندهاي كشاورزي در كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم

بررسي وضعيت پسماندهاي كشاورزي در كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم

وضعيت پسماندهاي كشاورزي در چهارمين جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم در سال جاري مورد بررسي قرار گرفت.

به گزارش«پارما» از اداره حفاظت محيط زيست شهرستان سميرم، چهارمين جلسه كارگروه مديريت پسماند شهرستان سميرم با حضور اعضاي كارگروه در فرمانداري شهرستان تشكيل شد.

بررسي وضعيت مكان هاي دفع پسماند شهرستان،بررسي پسماند هاي بخش كشاورزي بخصوص پسماندهاي پلاستيكي در كشت هاي جاليزي،بررسي پسماند هاي ويژه پزشكي و ارائه گزارش انجام مصوبات جلسه قبل از مهمترين موارد مطرح شده در اين كارگروه بود.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات