درصدد پیوستن تمام سازمان های تابعه شهرداری به خزانه متمرکز هستیم

درصدد پیوستن تمام سازمان های تابعه شهرداری به خزانه متمرکز هستیم

فتح الله معین در حاشیه برگزاری ششمین جلسه کمیسیون پایش، نظارت و پیگری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه توسط معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری در خصوص اقدامات انجام شده جهت تصویب نهایی تشکیلات اداری شهرداری و سازمان های وابسته اظهار کرد: همچنین در گزارش ارائه شده توسط ایشان عنوان شد که در بررسی نهایی سازمان شهرداری و پست های موردنیاز شهرداری که در حضور مسئولین وزارت کشور برگزار شد، تشکیلات مزبور نهایی شده و مورد توافق قرار گرفت.
وی با بیان اینکه همچنین در این جلسه در خصوص تطبیق وضعیت شاغلین در شهرداری با پست های مصوب و ساماندهی آنها تصمیماتی اتخاذ گردید، اضافه کرد: در ادامه گزارشی در مورد عملکرد خزانه متمرکز شهرداری و کمیته تخصیص از سوی مدیران مربوط به کمیسیون ارائه شد و توسط مدیرکل خزانه داری شهرداری اعلام شد که تمام درآمدهای شهرداری های مناطق به حساب متمرکز خزانه واریز و پس از اعمال حسابداری لازم و برداشت سهم شهرداری های مناطق در پروژه های متمرکز، مبلغ باقیمانده در همان روز به حساب هزینه شهرداری های مناطق واریز می گردد.
رئیس کمیسیون نظارت، پایش و پیگیری شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به خزانه متمرکز شهرداری تصریح کرد: اعمال مقررات خزانه متمرکز در خصوص اکثر قریب به اتفاق سازمان های تابعه شهرداری نیز انجام گرفته و به دنبال پیوستن تمام سازمان های تابعه به خزانه متمرکز جهت انجام حسابداری و کنترل های لازم هستیم که مراحل نهایی آن در دست اقدام است.
وی با اشاره به اینکه در این جلسه تصمیماتی در خصوص اولویت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری نسبت به سایر پرداخت ها و منظم شدن هر چه بیشتر وضعیت پرسنلی شهرداری و استفاده بهینه و براساس تخصص کارکنان موجود اتخاذ گردید، ادامه داد: در پایان نیز از اقدامات به عمل آمده در مورد فعال سازی خزانه متمرکز و تمرکز درآمدها در آن و نحوه تخصیص تقدیر به عمل آمد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اصفهان

    منبع خبر

    شورای شهر اصفهان

    شورای شهر اصفهان یک شورای شهر در شهر اصفهان می باشد

      نظرات