امروز در کلان شهر اصفهان هیچ بهانه‌ای برای برنامه ریزی بدون داده‌های شهری نخواهد بود

امروز در کلان شهر اصفهان هیچ بهانه‌ای برای برنامه ریزی بدون داده‌های شهری نخواهد بود

کوروش محمدی  در گفت و گو با اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، اظهار کرد: حدود ۳ سال پیش شهرداری اصفهان قراردادی را با دانشگاه اصفهان با عنوان بررسی سیاهه انتشار آلاینده‌های گازی شهر اصفهان و قراردادی را هم با دانشگاه صنعتی اصفهان با عنوان تعیین میزان سهم منابع آلاینده از ذرات معلق در شهر اصفهان منعقد نمود.
وی ادامه داد: این دو قرارداد با وجود اینکه در زمان خود تأمین اعتبار شده‌اند اما بنا به محدودیت‌های اعتباری و برخی از چالش‌های مدیریتی و عدم همکاری‌های میان بخشی، دچار وقفه طولانی مدت شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مستقل شدن کمیسیون اجتماعی از کمیسیون محیط زیست در شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: پس از اینکه درسال گذشته کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان فعالیت خود را به طور مستقل از کمیسیون محیط زیست آغاز کرد، مبنای تلاش این کمیسیون نتیجه بخشی به دو قراردادی بود که برخی از مشکلات جلوی اجرایی شدن آن‌ها را سد کرده بودند.
محمدی افزود: جلساتی را با مدیران اجرایی این دو پروژه در دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار کردیم و چالش‌ها را از سر راه برداشتیم تا پروژه‌هایی که بنا بود در دوسال گذشته به سرانجام برسند در سال جاری اجرایی شوند.
وی با تاکید بر اینکه امروز در کلان شهر اصفهان هیچ بهانه‌ای برای برنامه ریزی بدون داده‌های شهری نخواهد بود، گفت: باتوجه به اجرایی شدن دو پروژه بررسی سیاهه انتشار آلاینده‌های گازی شهر اصفهان و تعیین میزان سهم منابع آلاینده از ذرات معلق در شهر اصفهان هیچ بهانه‌ای برای برنامه ریزی بدون درنظرگرفتن داده‌های شهری نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: تکلیفی برای دستگاه‌های مرتبط با سازمان محیط زیست وجود دارد که برنامه ریزی براساس حدس و گمان را کنار بگذارند و براساس اطلاعات و داده‌های موجود برنامه‌ریزی انجام دهند.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اصفهان

    منبع خبر

    شورای شهر اصفهان

    شورای شهر اصفهان یک شورای شهر در شهر اصفهان می باشد

      نظرات