موضوعات مربوط به بازارچه مرغ وماهی بررسی شد

موضوعات مربوط به بازارچه مرغ وماهی بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات