همکاری هنرمندان سیاه قلم در طراحی شهری تاکید شد

همکاری هنرمندان سیاه قلم در طراحی شهری تاکید شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات