دیدار شهردار و اعضای شورای شهر بافق با فرمانده نیر...

دیدار شهردار و اعضای شورای شهر بافق با فرمانده نیر...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بافق

  منبع خبر

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق

  شهرداری بافق یک سازمان دولتی و شهرداری در شهر بافق می باشد

   نظرات