تولید پاکت‌ سیمان از سنگ در ارومیه

جمارانیان در حوزه مدیریت منابع انسانی در سیمان ارومیه هم به مدیران این شرکت توصیه هایی را ارائه و افزود: مقرر است تا برای بررسی موضوعات مورد نظر در وضعیت پرسنلی این شرکت هم گزارش و طرح تکمیلی تهیه شود تا به زودی در این حوزه هم اقدامات مناسبی صورت پذیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات