تعیین رئیس شورای هماهنگی مشاوران مدیران عامل در امور ایثارگران...

طی حکمی از طرف مشاور وزیر در امور ایثارگران وزارت نیرو علیرضا عرب بافرانی مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران شرکت آب منطقه ای قم به عنوان " رئیس شورای هماهنگی مشاوران مدیران عامل در امور ایثارگران شرکت های صنعت آب و برق در استان قم" منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قم: به منظور تعامل هرچه بیشتر مشاوران امور ایثارگران شرکت های مجموعه در سطح استان، طی حکمی از طرف سید یعقوب محمد مرادی مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران علیرضا عرب بافرانی مشاور مدیر عامل در امور ایثارگران شرکت آب منطقه ای قم بعنوان " رئیس شورای هماهنگی مشاوران مدیران عامل در امور ایثارگران شرکت های صنعت آب و برق در استان قم" منصوب شد در حکم صادره موارد ذیل تاکید شده است:

 1. تشکیل شورای هماهنگی مشاوران امور ایثارگران صنعت آب و برق در استان قم به صورت مستمر و ماهیانه و هماهنگی جهت اجرای سیاست های شرکت های مادر تخصصی و وزارت نیرو در امور ایثارگران.

 2. شناخت دقیق مسائل و مشکلات ایثارگران استان و اولویت بندی جهت حل آن از طریق شرکتهای استانی.

 3. بازدید و سرکشی مستمر و فراهم نمودن دیدار مسئولین با ایثارگران، بالاخص خانواده معظم شهداء در سطح استان.

 4. هماهنگی جهت تعامل مابین مدیران شرکت های زیر مجموعه در آن استان به منظور ایجاد راهکارهای حل مشکلات ایثارگران و در صورت نیاز بر قرتری ارتباط با شرکت مادر تخصصی مربوطه و وزارتخانه.

 5. تلاش به منظور برخورداری همکاران ایثارگر از امکانات و ظرفیت های شرکت های صنعت آب و برق در سطح استان.

 6. ارائه گزارش عملکرد فعالیت ها و اقدامات انجام شده به رئیس شورای مدیران استان و مشاور ایثارگران شرکت مادر تخصصی و وزارت نیرو و مراجع ذیربط استانی.

 7. هماهنگی جهت برگزاری مراسم های خاص ایثارگران به صورت استانی صنعت آب و برق.

 8. انجام سایر وظایف مربوطه در امور ایثارگران .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای قم

  منبع خبر

  شركت آب منطقه‌ای قم

  شركت آب منطقه‌ای قم یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات