دبیر شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی صنعت آب و برق استان همدان...

مشاور وزیر نیرو و مدیرکل مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو طی حکمی، مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان را بعنوان دبیر شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی صنعت آب و برق استان همدان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان، در متن این حکم که از سوی صدیقه ببران خطاب به علی پرندافشار مدیر روابط عمومی شرکت آمده است"تعالی و بالندگی هر نهاد اجتماعی در گرو همکاری و خرد جمعی به عنوان برآیند نظرات و اندیشه ها است. بدون تردید پویایی و کارآمدی مجموعه روابط عمومی های صنعت آب و برق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و انعکاس شایسته فعالیت ها و دستاوردهای وزارت نیرو مرهون تلاش همکاران روابط عمومی در سراسر کشور می باشد. استمرار موفقیت های خانواده روابط عمومی در گرو همکاری و همیاری بین اجزای گوناگون آن بوده و در این میان شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی در هر استان از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به مسئولیت جنابعالی به عنوان مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای، بدین وسیله به مدت یک سال به عنوان دبیر شورای روابط عمومی و اطلاع رسانی در استان همدان منصوب می شوید.

امید است با همدلی و همفکری اعضای شورا و مدیران عامل محترم شرکت ها ، شاهد تعالی و پویایی فعالیت های روابط عمومی و بهره گیری از تجارب و اندیشه های مدیران دست اندارکار و انتقال و تبادل تجربیات بین شوراهای استانی باشیم."

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای همدان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای همدان

    شركت آب منطقه‌ای همدان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات