فراخوان دفتر نمایندگی فاضل آباد

فراخوان دفتر نمایندگی فاضل آباد

قابل توجه کلیه مهندسان مکانیک دارای صلاحیت  طراحی و نظارت ( پایه دو)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی فاضل آباد به تعداد محدودی مهندس مکانیک با صلاحیت طراحی و نظارت ( پایه دو) جهت ارایه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی فاضل آباد ، از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان  واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات