اعلام حق الزحمه اعضاي هيئت مديره وحقوق رئيس سازمان در 4ماهه دوم 98

اعلام حق الزحمه اعضاي هيئت مديره وحقوق رئيس سازمان در 4ماهه دوم 98

در ادامه فعاليتهاي سازمان در راستاي شفاف سازي امور و پيرو اعلام قبلي مبني بر اعلام چهارماهه دريافتي هاي رئيس واعضاي هيئت مديره،ليست حق الجلسات و حق الزحمه اعضاي هيئت مديره و نيز حقوق ومزاياي رئيس سازمان مربوط به چهار ماهه دوم سال 98 انتشار يافت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات