هرس درختان سطح شهر توسط عوامل خدوم شهرداری تفرش

هرس درختان سطح شهر توسط عوامل خدوم شهرداری تفرش

IMG_20191210491320191210_101822IMG_201912108187IMG_2019121023314IMG_20191210403

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تفرش

  منبع خبر

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش

  شهرداری تفرش یک شهرداری در شهر تفرش می باشد

   نظرات