بازدید از تصفیه خانه آبرسانی به شیراز با حضور مدیریت دفتر قرارداد...

مدیریت و پرسنل دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای از تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز بازدید کردند.

مهندس شهابی مدیر دفتر قرارداد ها اظهار داشت پرسنل این دفتر طی یک بازدید میدانی از تصفیه خانه خط دوم آبرسانی به شیراز با کلیات طرح ، میزان پیشرفت  ، نقشه ها و برخی جزئیات از نزدیک  آشنا شدند .

وی هدف از این بازدید را آشنایی با مسائل اجرایی و مشکلات موجود و بحث وتبادل نظر در خصوص راه حل مسائل قراردادی و افزایش دانش اجرایی در پرسنل دفتر قراردادها اعلام کرد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای فارس

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای فارس

    شركت آب منطقه‌ای فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات