اجرای خط اتصال مخزن 5000 مترمكعبی شهرستان دامغان

اجرای خط اتصال مخزن 5000 مترمكعبی شهرستان دامغان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات