بازسازی 2 کیلومتر شبکه آب در آبفای منطقه یک تهران

سرپرست ناحیه 3 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران از بازسازی بیش از دو کیلومتر شبکه آب در محدوده زیرپوشش این ناحیه خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران

  شرکت آب و فاضلاب استان تهران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات