اطلاعیه در خصوص پرداخت مستمر حق الزحمه نظارت با قرارداد تیپ نظارت و حق الزحمه کنترل کنندگان طراحی #

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی و کنترل کنندگان محترم طراحی رشته های چهارگانه سازمان می رساند در راستای تسهیل خدمات و رضایت مندی اعضاء مقرر گردید در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته بصورت مستمر حق الزحمه نظارت با قرارداد تیپ نظارت موجود در پرونده در وجه ناظرین محترم پرداخت گردد . همچنین پرداخت حق الزحمه کنترل کنندگان محترم طراحی در ابتدای هر ماه در وجه آنان واریز خواهد گردید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی یک انجمن در شهر تبریز می باشد

   نظرات