جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد

جلسه دیدارمردمی شهرداری بجنورد

سه شنبه ۱۹ آذرماه ۹۸ ، به روال هر هفته ، جلسه دیدارمردمی شهروندان در شهرداری مرکزی برگزار شد و مهندس زارعی ، شهردار بجنورد به تک تک درخواستها پاسخ داد.

دراین جلسه بیست پرونده ملکی مطرح شد و درچرخه رسیدگی قرارگرفت.

مهندس زارعی درخواستهای فراقانونی را رد کرد وگفت: ما تابع ضوابط و قوانین هستیم و هرجا که صراحت قانونی ایجاب می کند ازآن عبورنخواهیم کرد.

شهردارهمچنین ادامه داد: درتبصره و تشریح قانون تا جایی که امکان دارد موارد را به نفع شهروند تفسیر می کنیم وهدف ما جز کسب رضایت مراجعین نیست.

ایشان با اشاره به تلاش بر تحقق شهرالکترونیک و هوشمند سازی سیستم های شهرداری ابراز امیدواری کرد در روند پاسخگویی شفاف و تسریع در رسیدگی به امور شاهد پیشرفت باشیم.

مهندس زارعی دراین جلسه به درخواستهای ملکی شهروندان پاسخ داد و مطالبات مالی که ازجمله درخواست های برخی مراجعین بود را نیز به چرخه رسیدگی واگذارکرد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بجنورد

  منبع خبر

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد

  شهرداری بجنورد یک شهرداری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات