در سبزوار تولید شد؛ تولید آجرهای رخ‌بام با کاربرد معماری سنتی

برآبادی افزود: شهر سبزوار با معماری درونگرا و مصالح بومی خشتی و آجری در حاشیه کویر قرار دارد و بافت تاریخی آن نیز با ۵۰ اثر تاریخی ثبتی و ۱۰۰ اثر شناسایی شده شامل مسجد جامع، بازار و محلات مسکونی ۱۸۰ هکتار وسعت دارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات