اطلاعیه برگزاری دوره DCSپیشرفته

اطلاعیه برگزاری دوره DCSپیشرفته

دوره DCSپیشرفته با تدریس اقای مهندس محبی در 98/9/23 در محل دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد.
شماره تلفن گروه نیروگاه 3287595
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات