اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

اطلاعیه برگزاری دوره بهره برداری نیروگاه بخاری

دوره بهره برداری نیروگاه بخاری با تدریس اقای مهندس خسروی در 98/9/23 در دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد.
شماره تلفن گروه نیروگاه 3287595
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات