یکصد و سی و دومین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و...

یکصد و سی و دومین جلسه شورای راهبری و اطلاع رسانی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی چهارشنبه سیزدهم آذر ماه به ریاست مهندس محمد حاج رسولی ها مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این جلسه  ابتدا مشاور دزاب  گزارشی در خصوص  رفتار نگاری آبخوان های کشور در طول دوره اجرای طرح احیا  و گزارش دیگری در خصوص برون سپاری فعالیت های تصدی گری حوزه حفاظت و بهره برداری آب زیر زمینی ارائه کرد.سپس  اعضای جلسه به بیان نقطه نظرات خود پرداختند  و در پایان پس از بررسی های لازم جمعبندی توسط مهندس حاج رسولی ها بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات