جلسه هم اندیشی برنامه عمل آموزش محیط زیست در حوزه تنوع زیستی و زیستگاه ها برگزار شد

جلسه هم اندیشی برنامه عمل آموزش محیط زیست در حوزه تنوع زیستی و زیستگاه ها برگزار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، بر اساس دستور ریاست  سازمان یکی از اقدامات مهم موضوع تنوع زیستی، آموزش عمومی خصوصا جلب مشارکت نهادهای مرتبط و جوامع محلی در چارچوب اهداف توسعه پایدار است که در این خصوص، معاونت آموزش و مشارکت های مردمی با همکاری دانشکده محیط زیست، چارچوبی را در قالب همکاری های بخش های مختلف سازمان تدارک دیده بود که جزئیات همکاری با رویکرد تاکید بر اهمیت تنوع زیستی، برنامه عمل آموزش محیط زیست درحوزه تنوع زیستی و زیستگاه ها توسط باقر نظامی عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست ارائه شد و بازخورد تخصصی همکاران شرکت کننده در جلسه به منظور بهره برداری در بازنگری برنامه عمل مذکور، دریافت شد.

گفتنی است، این سومین جلسه همکاری های بین دو معاونت بود که در راستای هم افزایی فعالیتهای مشترک تشکیل شد .

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات