اختصاص هر ساله 150 میلیارد تومان از سوی مدیریت شهری برای فعالیت های ...

اختصاص هر ساله 150 میلیارد تومان از سوی مدیریت شهری برای فعالیت های ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات