هر اقدامی به زیان مردم باشد، به آن عمل نمی کنم/ بزرگ ترین پارک ...

هر اقدامی به زیان مردم باشد، به آن عمل نمی کنم/ بزرگ ترین پارک ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات