بازپیرایی پیاده روهای اطراف ایستگاه قطار شهری

بازپیرایی پیاده روهای اطراف ایستگاه قطار شهری

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات