۳ پیشنهاد راهبردی برای ارتقای مهندسی ساختمان

۳ پیشنهاد راهبردی برای ارتقای مهندسی ساختمان

در عین حال، از اهداف مهم حوزه مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی که بارها در نشست‌های گوناگون، مسئولان بر آن تاکید کرده‌اند سه محور تدوین و راه اندازی نظام ملی ساخت و ساز، تدوین و توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان، و تهیه و اجرای برنامه عملیاتی صنعتی سازی ساختمان و توسعه فن آوری‌های نوین است. به طور قطع مسایلی همچون نظام بیمه کیفیت ساختمان نوساز و نیز تدوین برنامه برای استانداردسازی می‌تواند در راستای توجه به کیفی سازی (توسعه نظام جامع تضمین کیفیت ساختمان) باشد که بارها توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفته است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات