موفقيت مديريت شهري در گرو كار تيمي است

موفقيت مديريت شهري در گرو كار تيمي است

به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر ساري رئيس شورا در اين جلسه طي سخناني با بيان اينكه ما بايد بدون تعارف مباحث را مطرح نموده و انتظارات مردم را در كانون توجه قرار دهيم افزود : هر تشكيلاتي ساختاري دارد كه اهدافي را دنبال مي كند و البته ساختاري مطلوب هست كه واجد تعقل باشد نه متاثر از توهم و تخيل .

شمشيربند خاطر نشان كرد : بنده و آقاي دكتر نجاريان از دوره قبل در شورا هستيم ، هم گذشته شهر را ديده بوديم و هم در دوره هاي حضور در شورا وضعيت شهر را لمس كرديم و قطعا آينده شهر را نيز خواهيم ديد . آنچه امروز در باره مديريت شهري بطور برجسته مطرح ميباشد انتظار مردم از تغييرات مديريتي در شهرداري است كه منتظرند اتفاقات خوبي در شهر بيفتد هرچند الان براي قضاوت در مورد مديريت جديد شهرداري زود هست .

وي تصريح كرد : تغييرات در همه دستگاهها وجود دارد و جاي نگراني نيست بلكه جاي پيشرفت هست چون ما بايد به نتيجه تغييرات اميدوار باشيم . البته اين را هم متذكر شوم كه بحث مديريت شهري با ديگر دستگاهها قدري متفاوت هست  چراكه شهرداري برخاسته از شورايي است كه اعضاي آن منتخب مردمند و مي توان گفت شهرداري به نوعي برخاسته از مردم است به همين جهت توقع شهروندان از شهرداري بيشتر از ديگر ادارات ميباشد چون در انتخاب شهردار سهم دارند .

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري گفت : با توجه به تعدد و تنوع ماموريتهاي شهرداري مي توان گفت شهرداري يك اداره نيست بلكه مجموعه اي از اداراتي است كه در يك شهر مستقرند و اين وظيفه شوراي شهر را نيز به عنوان نهاد ناظر سنگين تر مي كند .

وي با ضروري خواندن اتفاق و همدلي در مديريت شهري اظهار داشت : با همدلي قطعا كارها آسانتر پيش خواهد رفت .

شمشيربند با بيان اينكه تغييرات در شهرداري بايد با نوآوري و طرح و برنامه جديد توام باشد افزود : پيشرفت بدون برنامه ريزي ممكن نيست از طرفي ما بايد مطالبه گري را در مردم تقويت كنيم و به مردم بگوئيم كه بايد از مديران توقع كار داشته باشند .

وي ادامه داد : شهردار قائم به شوراي شهر ميباشد و تا زماني شهردار خواهد بود كه رضايت مردم و نمايندگان آنها در شورا را جلب نمايد و البته شورا هم بايد كمك كار شهردار در پيشبرد امور باشد و لازمه اين امر بسط ارتباط مجموعه شهرداري با شوراست .

رئيس شوراي اسلامي شهر ساري تاكيد كرد : موفقيت ما در گرو كار تيمي است بخصوص كه در جايي مثل شهرداري كار فردي بهيچ وجه جوابگو نيست .

وي با تكيد بر اينكه اولويت اول ما براي پيشرفت امور در مجموعه مديريت شهري ، درون نگري است گفت : ما در داخل اين مجموعه توانمنديهاي زيادي داريم و بايد از آن استفاده كنيم مگر در مواردي كه ناگزير باشيم از بيرون استفاده نمائيم .

شمشيربند در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اينكه تضارب آراء در شورا امري طبيعي است ، اضافه كرد : ما در شوراي شهر هر ميزان هم كه اختلاف سليقه داشته باشيم آنچه را كه تصويب نموديم نظر همه اعضاست .

وي اشاره اي هم به بحث انتخابات و الزامات آن كرد و تصريح نمود : مديران شهرداري نبايد به فلان نماينده يا بهمان كانديدا وابستگي داشته باشند چون اين نوع وابستگي نه تنها كمكي به شما نخواهد كرد بلكه حتي نمي تواند شما را پشت اين ميزها نگه دارد .

رئيس شوراي شهر مركز استان افزود : هركدام از اين كانديداها وقتي راي گرفتند ميروند مجلس و كاري به ماها نخواهند داشت پس به آبروي خودمان لطمه نزنيم و تنها وابستگي ما به حفظ نظام اسلامي باشد .

وي با بيان اينكه ما مخلص خدمتگزاران واقعي هستيم گفت : كانديداها خواهشا خود را به مديريت شهري نزديك نكنند و اگر براي شهر و شهرداري احساس دلسوزي مي كنند بگذارند وقتي راي آوردند، آنگاه  فرصت كمك به اين نهاد را خواهند داشت و مديران شهرداري نيز در اين باره جدا مراقب باشند .

شمشيربند در پايان سخنانش بر لزوم تسريع در اتمام پروژه هاي نيمه تمام شهرداري تاكيد كرد و از شهرداران مناطق و مديران شهرداري خواست به كوچه پس كوچه هاي شهر سركشي و مشكلات معابر را برطرف نمايند و بر كار كارگران نظارت كنند . شورا هم يقينا به وظيفه نظارتي و هدايتگري خود عمل خواهد كرد .

نجاريان :

بدون شناخت مشكلات و اولويتهاي شهر توفيقي حاصل نمي شود

سعيد نجاريان نيز در جلسه شوراي اداري شهرداري با بيان اينكه بايد احترام مديراني كه كنار ميروند حفظ شود ، افزود : بنده از زحمات 7 ساله آقاي عبوري و تيم مديريتي ايشان و نيز از زحمات مهندس فرزانه در دوره سرپرستي شهرداري تشكر ميكنم و براي دوستم آقاي مهندس رجبي شهردار ساري آرزوي موفقيت دارم .

وي ادامه داد : هرچيزي امروز بكاريم فردا همان را درو خواهيم كرد . اگر با مجموعه زيردستمان رفتار نامناسبي داشته باشيم يك روزي با ما هم رفتار نامناسبي خواهد شد. در همين راستا اگر مردم را تكريم نكنيم درآمدي هم نخواهيم داشت . بايد اعتماد مردم را جلب كنيم تا جايي كه مردم داوطلبانه با شهرداري همكاري نمايند .

عضو شوراي شهر ساري اظهار داشت : مردم قدرشناس ما در قبال دريافت خدمات مطلوب قطعا با روي باز از ما استقبال خواهند كرد . مردم مشتري ما هستند و بايد احترام آنها را حفظ كنيم .

وي در بخش ديگري از صحبتهايش به ورود نيروي زياد در شهرداري اشاره كرد و تصريح نمود : در اين امر ما اعضاي شورا هم نقش داشتيم و بدون هيچ گزينش و آموزش يا تخصصي اين نيروها جذب شدند و به نظرم اگر مشكلي در اين باره هست مقصر اصلي ما اعضاي شورا هستيم .

نجاريان خاطرنشان كرد : وقتي مديري مي آوريم بايد چند ويژگي مهم را حائز باشد . يكي توان برنامه ريزي داشته باشد . دوم اهل ساماندهي ، سوم هدايتگر و چهارم اينكه جسور باشد . علاوه بر اين از شم نظارتي نيز برخوردار باشد و در رابطه با هر طرح يا پروژه اي در سه مرحله قبل ، حين و بعد از انجام كار نظارت كند . چنين مديري موفق خواهد بود .

وي موكدا از مديران شهرداري خواست اگر در همه موارد تخصص ندارند حتما از مشاوران متخصص و مجرب استفاده كنند در غير اينصورت به سازمان تحت مسئوليت خود و به شهرداري و مردم خيانت مي كنند .

وي افزود : مديري كه در فكر حفظ آبروي خود ميباشد بايد از مديراني در واحدهاي زيرمجموعه اش استفاده كند كه بتوانند كمك حالش باشند نه اينكه باري به دوشش اضافه كنند لذا از آوردن افراد قوي و متخصص به مجموعه واهمه نكنيد بلكه از مديران مجرب و جسور بهره بگيريد .

عضو شوراي شهر ساري اظهار داشت : يك مدير بايد چند نوع شناخت داشته باشد . اول ادراكي يعني درك زير مجموعه دوم انساني يعني درك نيازهاي زير مجموعه و روابط بين پرسنل و سوم فني  و مديري كه فاقد اين شناختها باشد قطعا ضعيف بوده و موفق نخواهد بود .

وي گفت : مديري كه مشكلات و اولويتهاي شهر را نشناسد نمي تواند مجموعه را به سرمنزل مقصود برساند چنانكه اگر جسارت و شهامت نبود در سالهاي گذشته پروژه اي در ساري اجرا نمي شد .

نجاريان در خاتمه با تاكيد بر ضرورت توجه به دو بعد عمراني و فرهنگي مديريت شهري گفت : شهرداري بصورت غير رسمي متولي امور فرهنگي شهر ميباشد لذا از آقاي شهردار ميخواهم به كارهاي فرهنگي كه حقيقتا بي قيمتند توجه ويژه اي شود .

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات