جایگاه 29 استان اردبیل در میزان بارش های امسال در کشور

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: استان اردبیل مشتمل بر 11 شهرستان و دارای 4 محدوده مطالعاتی بوده که مقادیر بارش بر اساس آمار 24 ایستگاه مبنای مستقر در نقاط مختلف گستره‌ی استان، همه روزه رصد، اندازه‌گیری و ثبت می گردد.

مهندس رسول سیفی افزود: تا هجدهم آذرماه سال آبی 99-98 متوسط بارش در سطح استان 46 میلی‌متر است که نسبت به مدت مشابه متوسط بلندمدت 18 میلی‌متر کمتر و در حدود 45 درصد کاهش را شاهد می‌باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر متوسط بارش در سطح کشور برابر 63 میلی‌متر بوده که 13 میلی‌متر نسبت به مدت مشابه بلندمدت کشوری افزایش را نشان می‌دهد.

مهندس سیفی اظهار داشت: بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز ملی  خشکسالی  و مدیریت بحران،  استان اردبیل،  در بین 31‌ استان از نظر آمار مقایسه‌ای بارش‌های رخداده تا 18آذرماه98، در جایگاه 29 کشور قرار گرفته است.

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل گفت: از نظر بارندگی استان اردبیل در مقایسه با استان‌های واقع در شمال‌غرب کشور که شامل استان‌های آذربایجان‌ شرقی، آذربایجان غربی، زنجان و اردبیل می‌باشد، به لحاظ  اقلیمی در شرایط نسبتاً مشابهی در جایگاه دوم قرار دارد.

شایان ذکر است که با توجه به زمان کوتاه 80 روزه سپری شده از ابتدای سال آبی جاری تا کنون و احتمال ورود سامانه‌های بارشی مناسب به منطقه، آمار فوق الذکر قابل تعمیم به کل سال آبی نبوده و امید است که مناطق مختلف استان شاهد بارش‌های موثر با پراکنش زمانی و مکانی مطلوب باشد.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات