توسط امور آب وفاضلاب شهرستان شازند عمليلات غلاف گذاري بر روي خط انتقال شهر شهباز

توسط امور آب وفاضلاب شهرستان شازند عمليلات غلاف گذاري بر روي خط انتقال شهر شهباز


800x600

همزمان با  اجراي پروژه خط دوم جاده شهباز به قورچي باشي توسط اداره را ه وشهرسازي، امور آب وفاضلاب شهرستان شازند به منظور حفاظت از تاسيسات خود اقدام به انجام عمليات غلاف گذاري برروي خط انتقال آب اين منطقه نمود .

به گزارش روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان مركزي مهندس سيد عابد مصطفوي مدير امور آب وفاضلاب شهرستان شازند اظهار داشت : باتوجه به قرار گرفتن خط انتقال آب محله بازنه شهر شهباز در مسير اجراي  پروژه اداره راه وشهر سازي شهرستان شازند ، اداره بهره برداري آب امور آب وفاضلاب اين شهرستان ، اقدام به عمليات غلاف گذاري بر روي لوله انتقال آب درحال عبور از زير جاده در حال ساخت نمود.

نویسنده:زهرا طراوتی فکورلینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی

    شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

      نظرات