بازدید مشترک رییس کمیسیون فرهنگی و شهردار رشت از ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری

بازدید مشترک رییس کمیسیون فرهنگی و شهردار رشت از ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری

بازدید مشترک رییس کمیسیون فرهنگی و شهردار رشت از ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری
بازدید مشترک رییس کمیسیون فرهنگی و شهردار رشت از ساختمان فرهنگی ورزشی شهرداری
در پی ضرب الاجل 72 ساعته فاطمه شیرزاد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت مبنی بر تعیین تکلیف وضعیت ساختمان های فرهنگی ورزشی، ساعت و میرزا خلیل در رشت ، شهردار و رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت از وضعیت ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بازدید کردند.

ناصر حاج محمدی شهردار رشت در این بازدید با مشاهده وضعیت ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری رشت به تخلیه این ساختمان و اجرای مرمت و بازسازی آن در اسرع وقت تاکید کرد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات