بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن وتجارت: قیمت تیرآهن و سیمان در مهرماه افزایش داشته است

۳ درصد رشد دارد و در مقایسه با مهر ۹۷ که هرکیلو گرم ۵۵ هزار ۵۱۱ ریال بود، ۹. تیرآهن نمره ۱۶ ذوب آهن هم در مهر ماه امسال به هرکیلو گرم ۴۷ هزار و ۹۹ ریال رسید، در مقایسه با شهریور که هرکیلو گرم ۴۴ هزار و ۶۹۴ ریال بود، رشد ۵. وزارت صنعت، معدن وتجارت در این آمار برای مهر ۹۸ در ارتباط با قیمت هرکیلو گرم تیرآهن نمره ۲۷ سنگین ذوب آهن قیمت ۴۹ هزار و ۶۹ ریال را ثبت کرد که نسبت به شهریور امسال که ۴۷ هزار و ۶۶۹ ریال بود، رشد ۲. وزارت صنعت، معدن وتجارت در ارتباط با قیمت سیمان خاکستری تیپ ۳۲۵ -۱ فله آمار داد که در مهر ماه امسال هر تن دو میلیون و ۲۴۸ هزار و ۷۶۸ ریال قیمت داشت که در مقایسه با شهریور که دو میلیون و ۲۳۹ هزار و ۶۹۶ ریال بود به میزان ۰. ۴ ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات