تکمیل ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در زنجان

معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان گفت: با کم شدن نفرات متقاضی مجدد ظرفیت برای ثبت نام بازشده و متقاضیان حائز شرایط می‌توانند برای این مهم اقدام کنند. معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان زنجان گفت: متقاضایان این طرح باید بتوانند ماهانه ۲۰ میلیون ریال به مدت ۱۰ سال قسط پرداخت کنند و توانایی خرید واحد مسکونی از متری ۲۵ تا ۴۵ میلیون ریال را داشته باشند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات