تسریع در روند برنامه ها و اثر گذاری در جامعه در سایه انسجام بین سازمانی

تسریع در روند برنامه ها و اثر گذاری در جامعه در سایه انسجام بین سازمانی

انسجام، هماهنگی و همکاری بین سازمانی موجب تسریع در روند برنامه ها و اثر گذاری در جامعه می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ امیر سحابی، معاون خدمات شهری شهرداری ارومیه در جلسه مدیران روابط عمومی سازمانها و ادارات تابع اعلام کرد: تمامی روابط عمومی ها موظف به ارائه اخبار و اطلاعات صحیح و کامل به صورت هفتگی به روابط عمومی معاونت خدمات شهری می باشند.

وی  تاکید کرد: نحوه انتشار کلیه اخبار می بایست با نظارت روابط عمومی معاونت خدمات شهری و سپس با تایید تیم ارتباطات و امور بین الملل شهرداری مرکزی صورت پذیرد و هر گونه کوتاهی در این روند موجب آشفتگی در ارائه اخبار و اطلاعات می شود.

علی اصغر احمد زاده ، مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اورمیه در جمع مدیران روابط عمومی حوزه معاونت خدمات شهری با بیان اینکه انسجام، هماهنگی و همکاری بین سازمانی موجب تسریع در روند برنلمه ها و اثر بخشی در جامعه خواهد شد تصریح کرد: تک روی ها و خارج شدن از چارچوب سازمانی انتقال اخبار موجب بی اعتمادی و آشفتگی افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانها می شود.

وی افزود: تجهیز و  توانمندسازی نیروهای روابط عمومی ها و مقید سازی فعالین این حوزه به رعایت سلسله مراحل انتقال اطلاعات و اخبار از اهم سیاستهای ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است.

برقی صدقیانی،مدیر روابط عمومی معاونت خدمات شهری در این جلسه ضمن اشاره به نقاط ضعف و قدرت حوزه اخبار و اطلاع رسانی گفت: امروزه نقش‌، اهمیت و جایگاه اطلاع رسانی براى همگان بدیهى است‌ پس گردش مناسب و انتقال صحیح اخبار و اطلاعات باعث مى‌شود تا فرآیندها موثرتر و کاراتر شده و مدیریت آنها آسان‌تر شود.

بر پایه این گزارش در پایان جلسه تمامی مدیران روابط عمومی سازمانها و ادارات تابع خدمات شهری گزارشی از عملکرد مجموعه خود را ارائه دادند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

  منبع خبر

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه

  شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

   نظرات