برنامه های پیشنهادی در راستای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی بررسی شد

برنامه های پیشنهادی در راستای ارتقای سطح فرهنگ شهروندی بررسی شد

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر گرگان

    منبع خبر

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان

    شورای شهر گرگان یک شورای شهر در شهر گرگان می باشد

    نظرات