خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(2)

خدمت بی منت، سرلوحه عمل شهرداری ساری(2)

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری ساری، استمرار خدمات رسانی در مناطق سه گانه شهرداری ساری در جهت حصول رفاه شهروندی، نگاه مدیریت شهری بر تحقق گزاره خدمت بی منت را برقرار ساخته است. بدین روی خدمت رسانی شهرداری به عنوان نهادی خدماتی اجتماعی در حوزه های مختلف مبلمان شهری، بهسازی  و بازسازی عمرانی شهر، حفظ و نگهداری پروژه ها در دستور کار قرار گرفته است و دوایر مختلف شهرداری مناطق به صورت 24 ساعته در حال انجام وظایف خود در سطوح مختلف شهری باشند.

احداث کانال هدایت آب های سطحی در ذغالچال

احداث نوه بتنی

ساماندهی ورودی جنوبی ساری

احداث جدول رفیوژ در بلوار کشاورز محدوده کوچه ماه و ستاره

لکه گیری و روکش آسفالت حدفاصل میدان شهدا تا آتش نشانی در خیابان ملامجدالدین

بهسازی تمثال شهدا در معابر

لایروبی کانال ها و جوی ها

شایان ذکر است که تیم مدیریت شهری در حال حاضر عمده اتکای عمل خود در اجرای پروژه های عمرانی-خدماتی را با ظرفیت و توانایی های سازمانهای تابعه و دوایر خود، همچون سازمان ، سیما منظر و فضای سبز شهری و سازمان عمران و بازآفرینی شهری محقق می سازد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ساری

  منبع خبر

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری

  شهرداری ساری یک شهرداری در شهر ساری می باشد

   نظرات