جلسه بررسی عملکرد 6 ماهه معاونت حفاظت و بهره برداری برگزار شد

.

در این جلسه گزارش وضعیت اجرایی برنامه های عملیاتی مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب، مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب، مدیریت رودخانه ها و سواحل و نیز مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی در 6 ماه نخست سال جاری ارائه و نقاط قوت و فرصتهای بهبود هر حوزه بررسی گردید، در پایان نیز براساس پیشنهادهای مطرح شده تصمیمات  لازم اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات