حفاظت از آبهای زیرزمینی بیش از هر زمانی نیازمند توجه است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در دیدار با رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اردبیل گفت: حفاظت از آبهای زیرزمینی بیش از هر زمانی نیازمند توجه است.

مهندس عباس جنگی مرنی تصریح کرد: به دلایل ریخت زمین شناسی در استان اردبیل اهمیت حفاظت از آبهای زیرزمینی بیش از آبهای سطحی است و در استان اردبیل نیز برای جلوگیری از حاد شدن مسئله، باید با همکاری تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی نسبت به حفاظت و صیانت از این منابع تلاش نماییم.

وی اظهار داشت: وضعیت آبهای زیرزمینی در استان اردبیل در حال حاضر نیازمند همکاری همگانی است و مراجع قضایی استان بهترین همکاری را در این راستا با بخش آب استان دارند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل با اشاره به بالا رفتن مصرف آب از آبهای زیرزمینی با مرور زمان تصریح کرد: با مصرف زیاد آب در سالهای اخیر سفره های زیرزمینی دچار کمبود شدید آب شده اند و فشار به این سفره ها روز به روز تشدید شده است.

مهندس جنگی مرنی از حمایت های قانونی و اقدامات ارزشمند دستگاه قضایی در اجرای احکام مربوط به بخش آب قدردانی کرد و گفت: در تمامی مناطق استان مراجع قضایی همکاری بسیار خوبی با همکاران بخش آب دارند و این تعامل سازنده موجب کاهش سوء استفاده از منابع آب شده است.

# هرهفته_الف_ب_ایران

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات