عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد: مالیات راهکار مقابله با سوداگران است

به گزارش اخبار ساختمان، احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره لزوم برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۹۹ گفت: با توجه به فاصله گرفتن بودجه از درآمدهای نفتی، قطعا برای تامین هزینه‌ها باید به سمت مالیات رفت. در این راستا تولیدکنندگان، کارمندان و کارگران مالیات حقه خود را پرداخت می‌کنند اما ما با بخش بزرگی از فرارهای مالیاتی نیز روبرو هستیم. کمیسیون اقتصادی مایل است کمترین معافیت وجود داشته باشد تا درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات