نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران عنوان کرد: باید شورای معماری مناطق قانونمند شوند

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تصریح کرد: ما با اجرای این لایحه به دنبال اجرای اصل شفافیت هستیم که از طریق تعیین دقیق اعضا، ماموریت‌ها، حدود و ثغور اختیارات و تدقیق نظام رسیدگی به درخواست حوزه شهرسازی و معماری به گونه‌ ای عمل شود که حقوق شهر و شهروندان رعایت شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات