شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی رتبه نخست گروه تحقیقات کاربردی را...

گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی رتبه نخست در ارزیابی سالانه شرکت مدیریت منابع آب ایران در سال 1397را بدست آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، معیار ارزیابی صورت گرفته در این ارزیابی ها تحقق اهداف و برنامه¬های تحقیقاتی و میزان کاربردی بودن طرح¬های پژوهشی بوده است؛ این ارزیابی در میان تمامی 31 شرکت آب منطقه¬ای کشور انجام شده است.

گفتنی است از سه نفر راهبر پژوهشی سال 1398 در بین شرکت¬های آب منطقه¬ای کشور "رضا براتی"، رئیس گروه تحقیقات کاربردی شرکت نیز به عنوان نفر نخست انتخاب شده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات