نکات کلیدی که در ستون گذاری باید به آن دقت کرد

به گزارش اخبار ساختمان، ستون‌ها نه تنها تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار می‌گیرند بلکه لنگر ناشی از بارهای عمودی و جانبی که در اثر اتصال صلب تیر به ستون ایجاد می‌شوند نیز بر آن‌ها تاثیر خواهد گذاشت. ستون‌ها بارهای ساختمان را به پی منتقل می‌کنند، به همین دلیل محل قرارگیری و همچنین فاصله بین آن‌ها باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین برای ایجاد زیبایی بیشتر و از نظر پنهان کردن آن‌ها بهتر است در صورت امکان درون کمدهای دیواری و دیوارها قرار گیرند. نکته بعدی که قبل از ستون گذاری باید مورد توجه قرار گیرد در نظر گرفتن عرض آسانسور و راه پله است زیرا در صورت عدم رعایت این نکته فضای مفید از بین رفته و مجبور به نصب آسانسور با ظرفیت کمتر و ساخت راه پله با عرض محدود خواهید شد. ستون‌ها نقش اساسی در استحکام و تحمل بارهای وارده بر بنا ایفا می‌کنند، به همین دلیل چون ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات