اطلاعیه برگزاری دوره خوردگی صنعتی

اطلاعیه برگزاری دوره خوردگی صنعتی

دوره اموزشی خوردگی صنعتی در 30 ساعت در 98/10/1با تدریس اقای مهندس بایبوردی در دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات