اطلاعیه برگزاری دوره  ارتعاش محورها و بالانسینگ

اطلاعیه برگزاری دوره ارتعاش محورها و بالانسینگ

دوره اموزشی ارتعاش محورها و بالانسینگ در 34 ساعت در 98/10/1 با تدریس اقای مهندس پرتونیا در دفتر بناب توسط گروه نیروگاه برگزار خواهد شد لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات