تشويق آحاد مردم به صرفه جويي مصرف برق با مكانيزم جديد شركت توانير

تشويق آحاد مردم به صرفه جويي مصرف برق با مكانيزم جديد شركت توانير

به گزارش پايگاه خبري توانير،مهندس متولي زاده مديرعامل شركت توانير و رياست سي وچهارمين كنفرانس بين المللي برق دراين مراسم با گراميداشت ياد وخاطره زنده ياد دكترمحمد احمديان معاون سابق وزيرنيرو دراموربرق وانرژي ومديرعامل توانيراظهارداشت: ايشان استاد برجسته ومديري توانمند وبا اخلاق بود كه درطول دوران خدمت درصنعت برق ،به مدت 6سال مسووليت كنفرانس بين المللي برق را كه طي 34سال گذشته پايدارترين وموثرترين كنفرانس علمي كشورمحسوب مي شود،برعهده داشت.
مهندس متولي زاده با اشاره به جايگاه ممتازوپيشرفتهاي چشمگيرصنعت برق كشوركه از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي تاكنون حاصل شده، اقتصاد صنعت برق وناترازي درآمد وهزينه ها را موضوع مهم واولويت داراين صنعت زيربنايي عنوان كرد.
وي عدم توازن وهمپوشاني درآمد وهزينه هاي صنعت برق را ازسال 83 ودرپي اجراي طرح تثبيت قيمت حاملهاي انرژي عنوان كرد كه با واگذاري نيروگاههاي دولتي به بخش خصوصي اين شكاف تشديد شد.
مديرعامل توانيربا اشاره به تسويه 11هزارميليارد تومان ازبدهيهاي انباشته شده صنعت برق با استفاده ازظرفيتهاي قانون بودجه درسال گذشته ،تغييرات نرخ ارز را موجب تداوم اين چالش عنوان و برنقش به سزاي مدل مصرف برق مشتركان دراين خصوص تاكيد كرد.
وي با اشاره به ركورد توليد برق درتابسان امسال كه به همت بخش توليد وشركت توليد برق حرارتي حاصل شد، رشد چشمگيرتوليد نيروگاههاي برق آبي به بركت بارشهاي ابتداي امسال را خاطرنشان ساخت وافزود:اقدامي كه باعث شد سال 98را به عنوان سال نمونه براي صنعت برق به يادگاربگذاريم،اصلاح الگوي مصرف بود كه با تلاش شركتهاي برق منطقه اي وتوزيع برق كشور وبا همكاري مشتركان محقق شد ومتوسط رشد سالانه مصرف برق مشتركان را از5.2 درصد طي 10سال گذشته به يك درصد درسال جاري كاهش داد.
مهندس متولي زاده ،رويت پذيري ومبادله بيش از78هزارموافقتنامه همكاري با كشاورزان و21هزارموافقتنامه بابخش صنعتي واجراي طرحهاي تشويقي وارايه رايگان برق به كشاورزان درصورت كاهش مصرف طي 4 ساعت پيك شبكه وارايه بيش از350ميليارد تومان پاداش همكاري را ازجمله اقدامات انجام شده ذكركرد كه با منافع دوجانبه صنعت برق ومشتركان همراه بود و طي نيمه نخست امسال ،مصرف برق بخش صنعتي 6درصد رشد داشت وعلاوه بر ركورد توليد وصادرات برق ،هدف خاموشي صفر وزارت نيرو درتابستان 98 محقق شد.
مديرعامل توانيريكي ديگرازاقدامات را تدوين تعرفه ها با نگاه تشويق محورعنوان كرد كه 7درصد افزايش تعرفه براي مشتركاني كه درحد الگو برق مصرف كردند و تخصيص پاداش خوش مصرفي به مشتركاني كه نسبت به پارسال كمتر از الگو مصرف كردند را شامل مي شود.
وي افزود:درنتيجه اين اقدامات، درتابستان امسال ازمجموع 29 ميليون مشترك خانگي  ،مصرف24ميليون مشترك درحد الگوي تعيين شده قرارداشت و 8 ميليون مشترك نيزمصرف خود را به كمتر ازمصرف  سال گذشته كاهش دادند و مصرف برق 5 ميليون مشترك بيشتر ازالگوي تعيين شده بود.
مهندس متولي زاده با تاكيد بر پيگيري جدي برنامه هاي مديريت بار ومصرف انرژي درسال آينده ،استفاده ازظرفيت شركتهاي استارتاپي براي برقراري ارتباط دوسويه با مردم وارايه آموزشهاي لازم را از برنامه هاي جديد صنعت برق درتابستان 99عنوان كرد كه با هدف استفاده از ظرفيتهاي بخش خانگي درپيك سايي شبكه به مرحله اجرا درمي آيد.
رشد 55 درصدي مقالات پذيرفته شده دركنفرانس
رييس سي وپنجمين كنفرانس بين المللي برق ازرشد 55درصدي مقالات پذيرفته شده درسي وچهارمين كنفرانس بين المللي بر ق خبرداد وافزود: امسال 1066 مقاله فارسي و320 مقاله انگليسي از داخل وخارج كشور به دبيرخانه كنفرانس ارسال شد كه پس از بررسي 165 نفرازاعضاي كميته علمي ،ازسوي163نفرازاساتيد وخبرگان علمي داوري و35درصد مقالات مورد پذيرش قرارگرفت كه 55درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
برپايه اين گزارش طي 3روزبرپايي كنفرانس بين المللي برق 268 مقاله در6تالار پژوهشگاه نيرو به طور شفاهي ارايه و144مقاله نيز به شكل پوسترعرضه شد وبرپايي 22ميزگرد وسمينار تخصصي و30كارگاه آموزشي همچنين برگزاري نمايشگاه جانبي با هدف معرفي تعدادي ازدستاوردهاي علمي وتكنولوژيكي صنعت برق ازديگر رخدادهاي كنفرانس امسال محسوب مي شود.


لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات